Dr. Szabó Márk, PhD.

Az új kémiatanárod

Már gimiben elkapott kémia, azóta is a tudománynak élek. 2021-ben szereztem meg a PhD. fokozatom az ELTE kémia doktori iskolájában.

Így nem csak papíron láttam a kémiát. 7 évig NMR-spektroszkópusként dolgoztam: mágneses hullámokkal bombáztam molekulákat, hogy szerkezetüket, mozgolódásukat, kölcsönhatásaikat felderítsem.

Jelenleg egy kémiai oktatási szoftver fejlesztésében veszek részt.

Szakmai pályám kezdete óta magánoktatok, 6 éve pedig csoportokat is tanítok. Ezalatt igyekeztem folyamatosan fejlődni. Törekedni arra, hogy a lehető leghatékonyabban adjam át tudásom.

Ebbe az új videós kurzusba beletettem minden tapasztalatom. Csatlakozz, ha pedig kérdésed lenne, írj bátran!

A kurzus tartalma

 1. 2
  • 1. Elemi részecskék

  • Teszt: Elemi részecskék

   BETEKINTÉS
  • 2. Atomok

   BETEKINTÉS
  • Szimuláció: Izotópok és atomtömeg

  • Szimuláció: építs atomokat, ionokat

  • Teszt: Atomok

   BETEKINTÉS
  • 3/1. Elektronszerkezet

  • Teszt: atomok, izotópok (érettségi)

  • Teszt: Elektronszerkezet

  • 3/2. A periódusos rendszer

  • 3/3. Elektronszerkezet: "kivételek"

  • Teszt: A periódusos rendszer

  • 4. Anyagmennyiség

  • Teszt: Anyagmennyiség

  • 5. Egyszerű ionok

  • 5/1. Kationok

   BETEKINTÉS
  • 5/2. Ionizációs energia

  • 5/3. Anionok

  • Teszt: atomok és ionok elektronszerkezete (érettségi)

  • 6. Atomok és ionok mérete

  • Teszt: Atomok és ionok mérete (érettségi)

  • Teszt: Ionok (érettségi)

  • 7/1. A kovalens kötés

   BETEKINTÉS
  • Teszt: a kovalens kötés

   BETEKINTÉS
  • 7/2. Az elektronegativitás

  • Teszt: Az elektronegativitás

  • Teszt: Atomok és ionok, periódusos rendszer

  • Teszt: Periódusos rendszer (érettségi)

  • 7/3. Az atomok kovalens vegyértéke

   BETEKINTÉS
  • Teszt: Atomok kovalens vegyértéke

   BETEKINTÉS
  • 8/1. Molekulák: térszerkezet

  • 8/2. Molekulák: polaritás

  • 9. Összetett ionok

  • Teszt: Molekulák térszerkezete és polaritása

  • Szimuláció: molekulák téralkata

  • Teszt: Molekulák térszerkezete és polaritása II.

  • Teszt: Molekulák elektronszerkezete (érettségi)

  • Teszt: molekulák téralkata (érettségi)

  • Teszt: molekulák kötésszöge (érettségi)

  • Teszt: molekulák polaritása (érettségi)

  • Szimuláció: molekulák polaritása

  • 10. Komplex ionok

  • 11. Kémiai kötések

  • Teszt: Kémiai kötések

  • 12/1. Anyagi halmazok: alapok

  • 12/2. Halmazállapotok és halmazállapot-változások

  • 12/3. A szilárd halmazállapot

  • 12/4. Átmenet a rácstípusok között

  • 12/5. Keverékek

  • 12/6. Homogén rendszerek, oldatok

  • 12/7. Heterogén rendszerek, kolloidok

  • Teszt: Rácstípusok (érettségi)

  • Teszt: molekulák polaritása (érettségi, 4féle)

   BETEKINTÉS
  • Teszt: a kovalens kötés (érettségi, 4féle)

  • Teszt: Kémiai kötések (érettségi)

  • Teszt: Anyagi halmazok (érettségi)

 2. 3
  • 1/1. Termokémia

  • 1/2. Termokémia: Hess tétele

  • 1/3. Termokémia: összegzés

  • 2. Reakciókinetika

  • Teszt: termokémia (érettségi)

  • 3/1. A kémiai egyensúly

  • 3/2. A kémiai egyensúly megzavarása I.

   BETEKINTÉS
  • 3/3. A kémiai egyensúly megzavarása II.

  • 3/4. A kémiai egyensúly - gyakran előkerülő példák (2010. május emelt)

  • Teszt: kémiai egyensúly (érettségi)

  • Teszt: kémiai egyensúly (érettségi, 4féle)

  • 4/1. Sav-bázis reakciók

  • 4/2. Az autoprotolízis részletesen

  • Szimuláció: sav-bázis renszerek

  • Szimuláció: sav-bázis rendszerek, pH

  • Teszt: Savak és bázisok (érettségi)

  • Teszt: Sav-bázis számolások (érettségi)

  • Teszt: Erős vs. gyenge savak (érettségi)

  • Teszt: pH sorrend (érettségi)

  • 5/1. Redoxireakciók: az oxidáció és a redukció

  • 5/2. Redoxireakciók: az oxidációs szám

  • 5/3. Redoxireakciók: galvánelemek

  • 5/4. Redoxireakciók: az elektrolízis

  • Teszt: oxidáció és redukció (érettségi, 4féle)

  • Teszt: Redoxi (érettségi)

  • 5/5. Redoxireakciók: elektrolízis példák

  • Teszt: Sav-bázis vs. redoxi (érettségi)

  • Teszt: Redoxireakció vagy-e? (érettségi)

  • Teszt: Oxidációs szám (érettségi)

  • 6/1. A kémiai reakciók egyenlete

  • 6/2. Az ionegyenlet

  • Teszt: elektrokémia (érettségi)

  • 7. Titrimetria

 3. 4
  • Allotrópia

   BETEKINTÉS
  • Teszt: allotrópia (érettségi)

  • Hidrogén, Nemesgázok, Halogének

  • Halogének folytatás

  • Oxigén

  • Kén

  • Nitrogén

  • Foszfor

  • Szén

  • Fémek I. - Fémekről általában

  • Fémek reakciója savakkal

   BETEKINTÉS
  • Fémek II. - Fémekről konkrétan

  • Vízkeménység

  • Meszelés - mészégetés, mészoltás

  • Teszt: fémek általában (érettségi)

  • Teszt: fémek reakciói savakkal/lúgokkal (érettségi)

  • Teszt: fémekről konkrétan (érettségi)

  • Teszt: Korrózióvédelem (érettségi)

  • Teszt: a cink és az ezüst (érettségi, 4féle)

  • Teszt: nemfémes elemek és vegyületeik (érettségi)

  • Teszt: halogének (érettségi)

  • Teszt: A klór és a hidrogén-klorid (érettségi, 4féle)

  • Teszt: fluor és szén-dioxid (érettségi, 4féle)

  • Teszt: A fluor és a nitrogén-dioxid (érettségi, 4féle)

  • Teszt: A szén-monoxid és a hidrogén összehasonlítása (érettségi, 4féle)

  • Teszt: A kén-dioxid és a szén-dioxid összehasonlítása (érettségi, 4féle)

  • Teszt: gázfejlődés (érettségi)

  • Teszt: kalcium-oxid és kén-dioxid (érettségi, 4féle)

  • Teszt: Ammónia vizes oldata és jód szén-tetrakloridos oldata (érettségi, 4féle)

  • Teszt: szervetlen kémia, összetett példák (érettségi)

 4. 5
  • Bevezetés

   BETEKINTÉS
  • Zosimos: avagy hogyan működnek a szerves kémiás kvízek

  • Alkánok I. - Homológ sor, általános összegképlet

  • Molekulák képlete és konstitúciója

  • Nevezéktan I. - Alkánok

   BETEKINTÉS
  • Teszt: alkánok nevezéktana

   BETEKINTÉS
  • A 3 kon - Konstitúció, konfiguráció, konformáció

  • Izoméria

   BETEKINTÉS
  • Teszt: Izoméria (érettségi)

  • Izoméria II. - Több kiralitáscentrum

  • Teszt: alkének nevezéktana

  • Érettségi feladatok: Konstitúciós izoméria

  • Alkánok II.

  • Teszt: Telített szénhidrogének

  • Alkének

  • Nevezéktan II. - Alkének

  • Teszt: alkének reakciói

  • Alkadiének

  • Teszt: Diének reakciói

  • Alkinek

  • Szubsztituált alkánok

  • Cikloalkánok

  • Benzol és aromás vegyületek

  • Teszt: Szénhidrogének - éles érettségi példák

  • Oxigéntartalmú I. - Bevezetés

  • Nevezéktan III. - Alkoholok

  • Alkoholok

  • Teszt: Metanol és izopropanol (érettségi, 4féle)

  • Teszt: Etán-1,2-diol és propán-1,2,3-triol (érettségi, 4féle)

  • Nevezéktan IV. - Éterek

  • Éterek

  • Fenolok

  • Nevezéktan V. - Oxovegyületek

  • Oxovegyületek - Aldehidek és ketonok

  • Nevezéktan VI. - Karbonsavak

  • Karbonsavak

  • Karbonsavak sói, szappanok

  • Észterek

  • Szénhidrátok I.: Monoszacharidok

   BETEKINTÉS
  • Szénhidrátok II.: Diszacharidok

  • Szénhidrátok III. - Poliszacharidok

  • Teszt: Maltóz és szacharóz (érettségi, 4féle)

  • Teszt: Oxigéntartalmú szerves vegyületek (érettségi)

  • Nevezéktan VII. - Aminok elnevezese

  • Aminok

  • Nevezéktan VIII. - Amidok elnevezese

  • Amidok

  • Teszt: Aceton és karbamid (érettségi, 4féle)

  • Heteroaromás vegyületek

  • Teszt: Buta-1,3-dién és imidazol (érettségi, 4féle)

  • Aminosavak

  • Teszt: A glicin és az imidazol (érettségi, 4féle)

  • Fehérjék

  • Teszt: Nitrogéntartalmú szerves vegyületek (érettségi)

  • Nukleinsavak

  • Teszt: Nukleinsavak (érettségi)

   BETEKINTÉS
  • Teszt: A DNS és az RNS (érettségi, 4féle)

  • Polimerek, műanyagok

  • Teszt: szerves vegyületek szerkezete (érettségi)

  • Teszt: szerves vegyületek tulajdonságai (érettségi)

  • Teszt: szerves vegyületek reakciói (érettségi)

 5. 6
 6. 7
 7. 8
  • Szóbeli tételek - Kifejtős feladatok (A rész)

  • Szóbeli tételek - Kísérletek (B rész)

  • Szóbeli tételek - Problémamegoldó feladatok (C rész)

 8. 10
 9. 12
  • 1. alkalom - Atomok, elektronszerkezet

  • 2. alkalom - Ionok, periódusos rendszer; számolás: alapfogalmak

  • 3. alkalom - Számolások: sűrűség, összegképlet, százalékos összetétel

  • 4. alkalom - Molekulák

  • 5. alkalom - Számolás: Koncentrációk, koncentrációk átváltása, keverési egyenlet

  • 6. alkalom - Anyagi halmazok

  • 7. alkalom - Termokémia, reakciókinetika és egyensúlyi rendszerek

  • 8. alkalom - Egyensúlyi rendszerekkel kapcsolatos számolások

  • 9. alkalom - Sav-bázis rendszerek

  • 10. alkalom - Sav-bázis rendszerek, folytatás

  • 11. alkalom - Gyenge savak és bázisok

   BETEKINTÉS
  • 12. alkalom - Redoxi reakciók

  • 13. alkalom - Redoxi reakciók II.

  • 14. alkalom - Elektrolízis I.

  • 15. alkalom - Elektrolízis II.

  • 16. alkalom - Fémekről általában

  • 17. alkalom - Gázok, gázelegyek

  • 18. alkalom - Gázok, gázelegyek II.

  • 19. alkalom - Kristályvizes sókkal kapcsolatos számolások

  • 20. alkalom - Keverékek

  • 21. alkalom - Titrálás

  • 22. Termokémia I.

  • 23. alkalom - Termokémia II.

  • 24. alkalom - Szerves kémia I. - Izoméria, nevezéktan

  • 25. alkalom - Szerves kémia II. - Nevezéktan

  • 26-27/1. alkalom - Szerves reakciók

  • 27/2. alkalom - Konzultáció

  • 28. alkalom - Ami nem ment és szerves vegyületek képletével kapcsolatos számítások

  • 29. alkalom - Az utolsó esély (mindenféle témák vegyesen)

Gyakran ismételt kérdések

 • Mit találok a kurzusban?

  Elméletből: Több, mint 107 videót. Ezekhez 42 tesztet, összesen 334 kérdéssel, amikkel ellenőizheted tudásod. Minden tesztkérdéshez magyarázat is tartozik, hogy tudd miért helyes/helytelen egy adott válasz.

  Számolásból: Több, mint 58 videót, bennük 200+ számolási példa levezetését lépésről lépésre.

  Segédeanyagokat a szóbeli érettségihez, valamint sok más hasznos gyűjteményt, amik jelentősen megkönnyítik a felkészülést.

  Röviden: mindent, ami a sikeres emelt kémia érettségihez szükséges. Neked "csak" tanulnod kell, minden mást ránk bízhatsz.

 • Meddig férek hozzá a tartalmakhoz?

  A kedvezményes ár esetén a kurzushoz a tavaszi érettségi időszak végéig férsz hozzá. A teljes ár befizetése után 365 napig elérhető a kurzus. Így akár egy októberi érettségire is készülhetsz a felvételekből!

 • Kérhetek a videókon túl további segítséget?

  Természetesen!

  Hetente fogunk találkozni egy konzultációra, ahol a felmerülő kérdések megválaszolása mellett feladatmegoldással is foglalkozunk.

  Ezen túl az előfizetői időszak alatt szívesen válaszolunk meg konkrét kérdéseket a tananyaggal kapcsolatban.

  Dobj nekünk egy e-mailt , írj messengeren vagy a Facebook csoportunkba és megtaláljuk a megoldást!

Kezdd el a kurzust akár most!

A tananyagvideók már most elérhetőek!
A személyesen látogatható konzultációk októberben indulnak.

...vagy nézd meg a főoldalunkon hogyan tudunk még segíteni.