Általános Szerződési Feltételek
(ÁSZF)

1.      WEBÁRUHÁZ, SZERZŐDŐ FELEK

1.1.    A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) hatálya alá tartozó webáruházat („Webáruház”) a Dr. Szabó Márk Egyéni vállalkozó (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 38-40. 2. em. 12.; nyilvántatási szám: 57363451; adószám: 59342290; a továbbiakban „Lvlmeup.hu” vagy „Szolgáltató”) a https://kurzus.lvlmeup.hu/ címen elérhető honlapján („Honlap” vagy „Weboldal”) üzemelteti a Lvlmeup.hu által nyújtott szolgáltatások interneten keresztül történő értékesítése érdekében.

1.2.   A Webáruház működtetése elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül. A Webáruház igénybevételére vonatkozó feltételeket, valamint a Lvlmeup.hu és a Felhasználók jogait, kötelezettségeit a jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) határozzák meg.

2.     REGISZTRÁCIÓ

2.1.   A Honlapon csak regisztrált felhasználók („Felhasználó”) rendelhetnek meg szolgáltatásokat. A regisztráció előfeltétele, hogy a Felhasználó egyetértése esetén elfogadja a jelen ÁSZF és a Webáruház működéséhez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit.

2.2. A Webáruházba a Honlapon lehet regisztrálni, ehhez a Felhasználónak a következő adatokat kell megadnia: vezetéknevét és keresztnevét, e-mail címét, számlázási nevét, számlázási címe. Vállalkozás részére történő vásárlás esetében az adószámot is fel kell tüntetni a regisztrációs adatoknál. A regisztrációt követően azonnal elkészül a Felhasználó személyes fiókja, ennek megtörténtéről értesítőt kap az általa megadott e-mail címre.

2.3.  A Felhasználó a regisztráció során dönthet arról is, hogy fel kíván-e iratkozni a Lvlmeup.hu elektronikus hírlevelére és ezzel igénybe veszi a Szolgáltató személyre szabott ajánlatainak lehetőségét is. Amennyiben a Felhasználó megjelöli a feliratkozásra vonatkozó lehetőséget, a feliratkozás megtörténtéről értesítőt kap az általa megadott e-mail címre.

2.4. A Felhasználó a regisztráció során megadott adatait bármikor módosíthatja, illetve bővítheti.

2.5.  A Felhasználó a Webáruházzal kapcsolatos kérdéseivel, valamint személyes adatainak a Webáruházzal kapcsolatban történő kezelésével, így különösen személyes fiókjának törlésével kapcsolatban az [email protected] címre küldött elektronikus levélben fordulhat a Lvlmeup.hu -hoz.

2.6. A Lvlmeup.hu ilyen jelzés kézhezvételétől számított három munkanapon belül törli a Felhasználó személyes fiókját, ennek megtörténtéről visszaigazolást küld a Felhasználó által megadott e-mail címre.

3.     A WEBÁRUHÁZBAN FELTÜNTETETT TERMÉKEK ÉS ÁRAK

3.1.   A Felhasználó a Webáruház aktuális termékkínálatában szereplő kurzusokat („Kurzus(ok)” vagy „Termék(ek)”) rendelheti meg a Lvlmeup.hu -tól.

3.2.  Az adott Kurzusra rákattintva megjelennek azok lényeges jellemzői, oktató bemutatása és a Kurzus tematikája.

3.3.  A Kurzus mellett az adott időpontban érvényes bruttó ár szerepel, amely végső fogyasztói árnak tekintendő. 

3.4. Az árkedvezménnyel forgalmazott Kurzusok esetében az árkedvezmény ténye és százalékos mértéke kerül feltüntetésre. A Kurzusok részletes ismertetésénél az eredeti bruttó ár is szerepel.

3.5.  A Kurzusok árainak megváltoztatására vonatkozó jogot az [email protected] fenntartja azzal, hogy az árváltoztatás a Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg válik hatályossá. Az árváltoztatás nem befolyásolja a hatályba lépést megelőzően megrendelt Termékek árát.

4.    A MEGRENDELÉS

4.1.  A Felhasználó a Webáruház oldalán választhatja ki a megrendelni kívánt Kurzust.

4.2. A megrendelési folyamat véglegesítését a Felhasználó a vásárlás véglegesítése felületen viheti véghez. Ennek első lépéseként ellenőriznie kell a kiválasztott Kurzust, hogy az egybeesik-e vásárlási szándékaival, majd a bankkártya adatok megadásával elindíthatja a fizetést.

4.3. A Felhasználónak a fizetést online bankkártyás fizetéssel tudja teljesíteni. A megrendelt Kurzus díjának kiegyenlítése a Stripe fizetési feldolgozási rendszeren keresztül történik.

4.4. A Kurzus megvásárlásáról a Lvlmeup.hu visszaigazoló e-mailt küld a Felhasználó által megadott elektronikus levelezési címre, legkésőbb 1 (egy) órán belül. Ebben az elektronikus levélben található a megrendelt Kurzus rövid leírása, továbbá útmutató a Kurzus hozzáférési útvonalához. A visszaigazoló e-mail egyben a Kurzuson történő részvétel elfogadásának minősül. A visszaigazoló e-mail a Webáruház működéséről szóló tájékoztató elérhetőségét is tartalmazza. 

5.     A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, JELLEMZŐI

5.1.   A Lvlmeup.hu visszaigazoló e-mailje a megrendelés hatályos elfogadásának minősül, és szerződés („Szerződés”) jön létre a Kurzus vonatkozásában a Felhasználó és a Lvlmeup.hu között. A Szerződés alapján a Lvlmeup.hu köteles a megrendelt Kurzus keretében nyújtandó, a Weboldalon található tájékoztatóban meghatározott szolgáltatást nyújtani a Felhasználó részére, amely többek között magába foglalja az online konzultáción történő részvételt, hozzáférést az oktatóvideókhoz, valamint az online tesztek kitöltését. A jelen pontban foglalt kötelmek az adott szolgáltatás teljesítésével szűnnek meg. 

5.2.  A Szerződés a Kurzus díjának megfizetését követő 365 napos határozott időre szól. A Szerződést megszünteti, ha valamelyik fél a Szerződésben foglaltak szerint gyakorolja elállási jogát. A Szerződés megszűnése vagy megszüntetése a Szerződésből fakadó kellékszavatossági és jogszavatossági igényeket nem érinti.

5.3.  A Szerződés távollevők között, magyar nyelven létrejött szerződésnek minősül.

5.4.  A Szerződés nem minősül írásba foglaltnak és nem kerül iktatásra.

6.    A MEGRENDELT KURZUSHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRÉS

6.1.  A Lvlmeup.hu a megvásárolt Kurzushoz történő hozzáférést földrajzi korlátozás nélkül a Weboldalán keresztül biztosítja a Felhasználó részére, a Felhasználó weboldalán található profilján keresztül.  Az online konzultációkon történő részvételre pedig egy erre a célra létrehozott Zoom szobában kerül sor. 

6.2. A Kurzus megvásárlásával egy személy jogosult a tartalomhoz hozzáférni és az online konzultációkon részt venni. Amennyiben az Lvlmeup.hu a rendellenesnek tekinthető felhasználói bejelentkezések, letöltések, bejelentkezésre használt eszközök számából arra a következtetésre jut, hogy az adott felhasználói fiókót Felhasználón kívül más is használja, e-mail útján felszólítja a Felhasználót a rendellenes felhasználási módok megszüntetésére. 

6.3. Amennyiben a Felhasználó a felszólítást követően is rendellenes felhasználási tevékenységet folytat, úgy súlyos szerződésszegést követ el. Amennyiben az egyszeri felszólítás és után továbbra is több személy által történő használatra utaló adatok állnak fenn, úgy a Lvlmeup.hu jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani e-mail útján. Ebben az esetben a Lvlmeup.hu a Felhasználó fiókját törli és az igénybe vett tartalomtól függően visszatéríti a Kurzus díját a Felhasználónak.

6.4. A Felhasználó a Weboldal felületén megtekintett Kurzus tartalmát, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseivel összhangban használhatja fel. A Felhasználó a Kurzus keretében hozzáférhető tett, illetve a letöltött anyagokat kizárólag saját célra használhatja fel, azokat harmadik személy részére nem adhatja, számára hozzáférést nem engedélyezhet, tovább, nem másolhatja, sokszorosíthatja, mások számára nem teheti hozzáférhetővé, illetve nem játszhatja le több személy jelenlétében. A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli.

6.5.  A Kurzus megfelelő minőségű igénybevételéhez személyi számítógép, okostelefon, tablet vagy egyéb erre alkalmas elektronikai eszköz szükséges. A Kurzus megvásárlása előtt a Felhasználó felelős azért, hogy a Honlap   igénybevételhez megfelelő hardverrel és szoftverrel rendelkezzen. A Felhasználó Weboldalon található tesztvideók lejátszásával, továbbá az online órák megtartására használt Zoom alkalmazás rendszerkövetelményeinek ellenőrzésével (https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362023-System-requirements-for-Windows-macOS-and-Linux) tud megbizonyosodni, hogy az általa használt rendszer megfelelő a Kurzus igénybevételéhez. A Felhasználó felelős továbbá a saját hardver és szoftver eszközeinek megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak legyenek a Honlap és a Kurzus használatára, illetve a tartalmak internetről történő fel- és letöltésére. A Szolgáltató minden ésszerű lépést megtesz, hogy a Honlap és a Kurzus a lehető legtöbb eszközről és a lehető legtöbb böngészőből kényelmesen használható legyen.

7.     A MEGRENDELT TERMÉKEK KIFIZETÉSE

7.1.   A Felhasználó a megrendelt Kurzus díját online bankkártyás fizetéssel egyenlíti ki a 7.2.- 7.5. pontokban foglaltak szerint.

7.2.  Online bankkártyás Fizetés során a Kurzus megrendelését követően a Felhasználó titkosított csatornán keresztül, előre fizet a Stripe, Inc. („Stripe”) által elfogadhatónak minősített bankkártyájával. 

7.3.  Ismétlődő bankkártyás fizetés választása esetén a Felhasználó által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés ezen ún. „eseti hozzájárulásos” típusa minden tranzakció esetében a Felhasználó eseti jóváhagyásával történik, tehát, a Felhasználó valamennyi jövőbeni fizetésnél jóvá kell, hogy hagyja a tranzakciót. A sikeres fizetés tényéről a Felhasználó minden esetben a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesítést kap. Az ismétlődő fizetés igénybevételével a Felhasználó hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a Honlapon keresztül a Felhasználó felhasználói fiókjából kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül menjenek végbe. 

7.4.             A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Lvlmeup.hu, sem a Stripe nem fér hozzá. A Lvlmeup.hu által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Lvlmeup.hu felel. Jelen fejezetbe foglalt tájékoztatót a Felhasználó átolvasta, annak tartalmát tudomásul veszi és elfogadja.

7.5.  A Lvlmeup.hu a fizetéssel kapcsolatban külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget nem számít fel, illetve nem állapít meg. 

8.    A FELHASZNÁLÓ ELÁLLÁSA

8.1.   A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés m) pontja alapján nem illeti meg a teljesítés megkezdését követően elállási vagy felmondási jog, mivel a Kurzusok a fenti Korm. rendelet értelmében nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősülnek, amelyek tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó a beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási / felmondási jogát, akkor fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási / felmondási jogot.

9.    KELLÉKSZAVATOSSÁG

9.1.  A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

9.2. Szavatossági igénye érvényesítésekor a Szerződés megkötését a Felhasználónak kell bizonyítania. A Szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló dokumentumot a Felhasználó bemutatja.

9.3. Ha a Szolgáltató a Felhasználó szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Felhasználót.

9.4. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégezze.

9.5.  A Felhasználó – választása szerint – a következő kellékszavatossági igényekkel élhet. Kérheti a megrendelt Termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kéri, illetve nem kérheti, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását. A Felhasználó választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha arra a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

9.6. A Felhasználó a hibákat annak felfedezése után haladéktalanul köteles közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A Szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl a Felhasználó kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

9.7.  A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben a Felhasználó igazolja, hogy a Terméket a Szolgáltatótól vásárolta. Kivételnek minősül, ha az érintett Termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen az a vélelem, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

9.8. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.9. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Termékek felhasználásával elért tanulmányi eredményekért, készségfejlődésért, illetve a szerződésszerűen szolgáltatott Termékek felhasználásából eredő bármely következményért nem vállal felelősséget, így az ilyen természetű igények érvényesítését a felek kizárják. 

9.10.                   A Weboldalon közzétett összes adat, információ, oktatási anyag tartalmazhat hibákat. A Szerződés megkötésével a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Kurzust az esetleges hibákkal együtt használja. 

10.            INFORMÁCIÓ, REKLAMÁCIÓ, PANASZKEZELÉS

10.1.                  A Felhasználó a Webáruház működésével, a megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a Lvlmeup.hu-t:

levelezési cím: 1193 Budapest, Klapka utca 4. 4. em. 11.

elektronikus levelezési cím: [email protected]

telefonszám: +36207468050

10.2.                   Telefonon munkanapokon 9 és 17 óra között érhető el a Szolgáltató.

10.3.                   A telefonon tett panaszokat a Lvlmeup.hu azonnal megvizsgálja, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja. Online bankkártyás fizetés esetén, a bankkártya és az internetes fizetőfelület használatával kapcsolatos kérdések, panaszok a Felhasználó számlavezető bankja hatáskörébe tartoznak.

10.4.                   Amennyiben a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a Lvlmeup.hu részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Lvlmeup.hu haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát a Lvlmeup.hu legkésőbb a 10.5. pont szerinti érdemi válaszához mellékelve küldi meg a Felhasználó részére.

10.5.                   A Lvlmeup.hu a Felhasználó által szóban tett vagy a Felhasználó álláspontja szerint a Lvlmeup.hu által nem kielégítően kezelt panaszokra, valamint az írásban tett panaszokra egyaránt azok beérkezését követő 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.

10.6.                   Békéltető testület eljárásának kezdeményezése 

Amennyiben a panaszkezelési tevékenység nem a Felhasználó megelégedésére történt, vagy a Felhasználó panasza elutasításra került, a fogyasztónak minősülő Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (továbbiakban: kamara) mellett működő Békéltető Testület előtt eljárást kezdeményezhet. A Felhasználó a www.bekeltetes.hu honlapon tájékozódhat az illetékességi területről.

10.7.                 Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Amennyiben a Lvlmeup.hu a panaszkezelés során megsértette a fogyasztónak minősülő Felhasználó számára biztosított jogokat, a Felhasználó a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz fordulhat. A járási hivatalok elérhetősége: http://jarasinfo.gov.hu. Amennyiben a Felhasználó panaszával hatóság vagy békéltető testület eljárását kívánja kezdeményezni, úgy az ügy jellegétől függően erre az alábbi szerveknél van lehetősége:

a.         Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Telefonszám: +36 (1) 450-2598

E-mail: [email protected]

b.        Budapesti Békéltető Testület

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Postacím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefon: +36 (1) 488 21 31

Email: [email protected]

Honlap: https://bekeltet.bkik.hu/ 

11.  VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1.                      A jelen ÁSZF-ben kifejezetten nem rendezett kérdésekben az alábbi jogszabályok rendelkezései megfelelően alkalmazandóak:

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény;

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

11.2.                     Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Lvlmeup.hu Adatkezelési Tájékoztatója, amelynek tartalmát a Felhasználó a regisztráció során megismeri és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Lvlmeup.hu a regisztrációval, a megrendeléssel és a Szerződéssel kapcsolatban megadott adatait, az abban foglalt feltételrendszernek megfelelően kezelje.